Purwaningsih, E., Mustofa, S. and Riliani, M. (2024) “Pengaruh Aloe Vera Terhadap Berat Badan Dan Berat Testis Rattus Norvegicus Galur Sprague Dawley”, Majalah Sainstekes, 10(2), pp. 142–148. doi: 10.33476/ms.v10i2.3690.