Purwaningsih, Endang, Samsul Mustofa, and Marisa Riliani. 2024. “Pengaruh Aloe Vera Terhadap Berat Badan Dan Berat Testis Rattus Norvegicus Galur Sprague Dawley”. Majalah Sainstekes 10 (2):142-48. https://doi.org/10.33476/ms.v10i2.3690.