Purwaningsih, E., Mustofa, S., & Riliani, M. (2024). Pengaruh Aloe Vera Terhadap Berat Badan Dan Berat Testis Rattus Norvegicus Galur Sprague Dawley. Majalah Sainstekes, 10(2), 142–148. https://doi.org/10.33476/ms.v10i2.3690