(1)
Imaningdyah, A.; Suryaatmadja, M.; Soertidewi Kiemas, L. Protein S100 Sebagai Petanda Kerusakan Otak Pada Cedera Otak Ringan Dan Sedang. Maj.Sainstekes 2019, 4.