(1)
Purwaningsih, E.; Mustofa, S.; Riliani, M. Pengaruh Aloe Vera Terhadap Berat Badan Dan Berat Testis Rattus Norvegicus Galur Sprague Dawley. Maj.Sainstekes 2024, 10, 142-148.