[1]
Purwaningsih, E. et al. 2024. Pengaruh Aloe Vera Terhadap Berat Badan Dan Berat Testis Rattus Norvegicus Galur Sprague Dawley. Majalah Sainstekes. 10, 2 (Feb. 2024), 142–148. DOI:https://doi.org/10.33476/ms.v10i2.3690.